ภาษีความหวาน คืออะไร?

ภาษีความหวาน คืออะไร? ภาษีความหวาน กลไกสร้างสุขภาพคนไทยด้วยมาตรการภาษี ได้เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 3 ในวันที่ 1 เม.ย.2566 ตามแนวทางปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส่วนเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานตัวใดต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นบ้าง ?   อัตราภาษีเครื่องดื่มรสหวาน อัตราภาษีความหวานคํานวณจากปริมาณน้ําตาลต่อ 100 มิลลิลิตร โดยอัตราภาษีความหวานของเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตใช้จะแบ่งเป็น 4 ระยะ ซึ่งค่อย ๆ เพิ่มอัตราภาษีในแต่ละระยะ เพื่อให้ เวลาผู้ประกอบ การที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มรสหวานได้ปรับตัว โดยปัจจุบันเราอยู่นะระยะที่ 3 (ระหว่าง 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2567) อัตราภาษีความหวาน มีรายละเอียดดังนี้ ต่ำกว่า 6 กรัม ไม่ต้องเสียภาษี 6-8 กรัม เสียภาษี 0.3 บาทต่อลิตร 8-10 กรัม เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร …

ภาษีความหวาน คืออะไร? Read More »