News & Activities

วิกฤตสินเชื่อบ้าน: ภาระหนี้ Gen Y ส่งสัญญาณเตือนเศรษฐกิจไทย

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ( เครดิตบูโร ) โพสต์ Facebook โดยเปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดสินเชื่อบ้านในไตรมาสแรกปี 2567 นั้นยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง จากข้อมูลล่าสุดจากเครดิตบูโรแสดงภาพรวมที่ทำให้เห็นถึงสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติสินเชื่อที่ลดลงส่งผลให้มีผู้กู้รายใหม่น้อยลง และปริมาณหนี้เสียและหนี้กำลังจะเสียที่เพิ่มสูงขึ้น ในปริมาณหนี้นี้กว่าครึ่งเป็นของกลุ่ม Gen Y ที่แบกรับหนี้เหล่านี้อยู่ ตลาดสินเชื่อบ้านซบเซา บรรยากาศในตลาดสินเชื่อบ้านช่วงไตรมาสแรกปีนี้เต็มไปด้วยความอึมครึม ผู้ขอสินเชื่อจำนวนมากต้องพบกับความผิดหวังเมื่อถูกปฏิเสธถึง 50% สาเหตุหลักมาจากการที่สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งในด้านการตรวจสอบรายได้และประวัติทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จำนวนบัญชีสินเชื่อบ้านใหม่ที่เปิดในไตรมาสแรกปีนี้ยังลดลงอย่างน่าใจหาย เหลือเพียง 5.9 หมื่นบัญชี เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมากถึง 4.3 แสนบัญชี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานของผู้บริโภค   หนี้เสียพุ่งสูง – Gen Y แบกภาระหนัก ปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือปริมาณหนี้เสีย (NPL) สินเชื่อบ้านที่เพิ่มขึ้นถึง 2 แสนล้านบาท หรือเติบโต 18% จากปีก่อนหน้า ขณะที่หนี้กำลังจะเสีย …

วิกฤตสินเชื่อบ้าน: ภาระหนี้ Gen Y ส่งสัญญาณเตือนเศรษฐกิจไทย Read More »

หนี้บัตรเครดิตพุ่ง 1 ล้านใบ! จ่ายขั้นต่ำ 8% ไหวมั้ย?

หนี้บัตรเครดิตพุ่ง 1 ล้านใบ! จ่ายขั้นต่ำ 8% ไหวมั้ย? ในยุคปัจจุบัน บัตรเครดิตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว และทันใจ สำหรับใครหลายๆคน แต่ในขณะเดียวกัน บัตรเครดิตก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่พร้อมจะฟาดฟันผู้ใช้ที่ประมาท ทำให้เป็นหนี้เป็นสิน และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต จากข้อมูลของเครดิตบูโร ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า ยอดหนี้เสียจากบัตรเครดิตพุ่งสูงถึง 1 ล้านใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.4 หมื่นล้านบาท เติบโต 14.6% yoy สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจและภาระหนี้สินครัวเรือนที่ประชาชนแบกรับ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นอัตราการชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตเป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ส่งผลให้ประชาชนมีภาระในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 10% ในปี 2568 กลุ่ม Gen Y ได้รับผลกระทบหนัก จากข้อมูลพบว่า กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากหนี้เสียบัตรเครดิตมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เปิดบัตรเครดิตใหม่จำนวนมาก …

หนี้บัตรเครดิตพุ่ง 1 ล้านใบ! จ่ายขั้นต่ำ 8% ไหวมั้ย? Read More »

หอการค้าไทยแห่งประเทศไทยยืนชัดไม่สนับสนุนนโยบาย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400

หอการค้าและสมาคมหอการค้าไทยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแทนตนและสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและประสานงานกับภาคเอกชนและรัฐบาลเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทำงานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจทียั่งยืนในประเทศไทย. หอการค้าและสมาคมหอการค้าไทยมักเป็นที่รู้จักในการเสนอแนวคิดและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเสนอนโยบายและคำแนะนำต่อรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากกว่า 50 สมาคม ได้แสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายการ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท โดยการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกลไกการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่น โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าและบริการ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   ซึ่งการที่รัฐบาลจะปรับให้ค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศเท่ากันที่ 400 บาทนั้นค่อนข้างที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย ทำให้เกิดความไม่มั่นใจถึงต้นทุนของการทำธุรกิจและนโยบายภาครัฐ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังมีปัญหาจากปัจจัยหลายประการที่มีความผันผวน   “หอการค้า”ยื่น4ข้อเสนอถึงรัฐบาล ดังนั้น จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาล คือ  1.การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีควรปรับตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วนการยกระดับรายได้ลูกจ้างให้สูงขึ้นก็ทำได้โดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2.ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ โดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) อีกทั้ง ปัจจุบัน รัฐบาลได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2567 ไปแล้ว 2 ครั้ง …

หอการค้าไทยแห่งประเทศไทยยืนชัดไม่สนับสนุนนโยบาย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 Read More »

อัพเดตภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปี 2567

ตั้งแต่ปี2563 รัฐบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดิน และเริ่มเก็บที่ 10% ของมูลค่าภาษีที่คำนวณได้ จนถึงปี 2566 ที่เก็บเพิ่มเป็น 85% และในปัจจุบันปี 2567 ได้มีประกาศใหม่ออกมาให้มีการเก็บภาษีเป็น 100% แล้วนะครับ เรามาอัพเดตกันดีกว่า ว่าใครต้องเสียภาษีบ้าง และใครถูกยกเว้นภาษีไม่ต้องจ่ายบ้าง บทความนี้ มีคำตอบครับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีรายปีที่เก็บและคิดจากมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เราครอบครอง โดยมีองค์กรท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. เป็นผู้จัดเก็บ แล้วใครต้องเสียภาษีที่ดินบ้าง? เจ้าของกกรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ผู้ครอบครอง/ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่นี้ต้องดูตามโฉนดนะครับ หากมีเจ้าของร่วมกันหลายคน ก็ให้แค่ใครคนใดคนหนึ่งไปจ่ายภาษีให้ครบถ้วนจะถือว่าชำระเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ซึ่งที่ดินแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไปของภาษีโดยแบ่งไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ที่ดินรกร้างว่างเปล่า   แล้วเราต้องจ่ายภาษีที่ดินกี่บาท? ก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าการคำนวณภาษีนั้นจะคำนวณจาก “ราคาประเมินที่ดิน” นะครับ ไม่ใช่ราคาซื้อขายเพราะยังมีหลายๆคนเข้าใจผิดอยู่ โดยเรามีตารางราคาที่ดินคร่าวๆมาให้ดูกันครับ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  สำหรับเจ้าของที่ดินที่เป็นบุคคลธรรมดาหากที่ดินของท่านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าที่ดินของคุณมีมูลค่ามากกว่า …

อัพเดตภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปี 2567 Read More »

Yield ทำความรู้จักก่อนลงทุน คำที่มือใหม่ทุกคนต้องรู้จัก

Yield ทำความรู้จัก ก่อนลงทุนสำหรับมือใหม่ สำหรับมือใหม่แล้วนั้นคำว่า yield เป็นคำที่สำคัญมากที่ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่แม่นยำและแน่นอนมากขึ้นในทางการเงินและการลงทุน “Yield” หมายถึง รายได้ที่นักลงทุนได้รับจากการถือสินทรัพย์ โดยมักนับเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ลงทุนทั้งหมด วันนี้เราจะแนะนำหัวข้อหลักๆที่ควรทำความเข้าใจเอาไว้   ประเภทของ Yield สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามแหล่งกำไรหรือรายได้ที่มากัน โดยสามารถจำแนกได้เป็นดังนี้: ดอกเบี้ย (Interest Yield): คือ รายได้ที่นักลงทุนได้รับจากการถือตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรธนาคาร หรือสัญญาเงินฝาก ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะใช้ร้อยละเป็นหน่วย   ผลประโยชน์ (Dividend Yield): คือ รายได้ที่นักลงทุนได้รับจากการถือหุ้นของบริษัท เมื่อบริษัทแจกเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่นับเป็นร้อยละของราคาหุ้น   การผลิต (Production Yield): ใช้ในภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่ได้รับจากการเพาะปลูกหรือการผลิตสินค้า ในรูปแบบของจำนวนหรือปริมาณสินค้า   ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield): คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งสามารถมาจากดอกเบี้ย ค่าขายหลังจากการถือหรือกำไรที่สร้างขึ้น   การเปรียบเทียบรายได้เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรทำเมื่อพิจารณาการลงทุนในหลายๆ อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ เรามีทริคมานำเสนอ 1 การเปรียบเทียบในระดับเดียวกัน: …

Yield ทำความรู้จักก่อนลงทุน คำที่มือใหม่ทุกคนต้องรู้จัก Read More »

เก็บเงินยังไง? กับ 5 กลยุทธ์ออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บเงินยังไง 5 กลยุทธ์ออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ตั้งเป้าหมายท้าทายตัวเอง การตั้งเป้าหมายเป็นอีกหนึ่งสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้คุณตื่นตัวอยู่เสมอ โดยคุณอาจจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง เช่น อายุเท่าไหร่อยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ หรือเดือนนี้จะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ เริ่มต้นจากน้อยๆก่อนก็ได้ แล้วค่อยท้าทายตัวเองไปจนกว่าจะถึงระดับที่พึงพอใจ 2 เก็บเงินไม่อยู่บัญชีฝากประจำช่วยได้ หลายๆคนมีเงินอยู่ในมือเยอะๆแล้วก็อดใจที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เลย ดังนั้นบัญชีฝากประจำเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยคุณได้ ซึ่งบัญชีประเภทนี้มีให้เลือกทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มาพร้อมเงื่อนไขที่เมื่อต้องการถอนก่อนกำหนดเวลาจะไม่ให้ดอกเบี้ยกับคุณ หรือ ไม่ให้คุณถอนไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เป็นต้น 3 เลือกล่วงหน้า ออมก่อนซื้อ “ของมันต้องมี” มักเจอคำนี้เมื่อมีสินค้ารุ่นใหม่ๆเจ๋งๆ แล้วจะซื้อยังไงไม่ให้รู้สึกผิดกับเงินออมที่มีอยู่ คือการออมเพิ่มนั่นเอง เพราะในปัจจุบันการออกขายสินค้ามักจะมีการโฆษณาล่วงหน้า หากคิดว่าอยากได้จริงๆ ก็วางแผนเก็บออมได้เลย ยิ่งเก็บไวแค่ไหนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละงวดก็จะยิ่งลดลง 4 กำหนดเพดานรายจ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้จริง เพียงคำนวณค่าใช้จ่าย รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ ออกมา เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่ากาแฟ แล้วแบ่งเงินส่วนนี้ออกมาเป็นออกก้อนหนึ่ง อาจจะเผื่อไว้ให้ใช้ได้อย่างสบายๆเลยก็ได้ แต่! อย่าใช้เกินที่กำหนดไว้ถ้าไม่จำเป็น ส่วนที่เหลือเก็บเข้าเงินออมไปได้เลย 5 ส่วนลดที่มากกว่าส่วนลด อีกหนึ่งทริคที่ดีมากๆ และคิดว่านะจะเหมาะกับข้อ 3 มากๆ นั่นก็คือ …

เก็บเงินยังไง? กับ 5 กลยุทธ์ออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

หุ้น และกองทุนแตกต่างกันอย่างไร?

หุ้น คือ หลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัทนั้น ๆ โดยราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจความคาดหวังของนักลงทุน เป็นต้น หรือหากพูดแบบให้เข้าใจได้ง่าย ๆ สมมติว่าถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ ๆ สักธุรกิจ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำธุรกิจเหล่านั้นเอง เพราะการเปิดกิจการเองไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเงินทุนในการตั้งกิจการ ต้องซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ต้องจ้างพนักงาน ต้องทำการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง เราสามารถนำเงินไปลงทุนในหุ้นธุรกิจต่าง ๆ ที่เราใฝ่ฝันได้ผ่านตลาดหุ้น โดยเงินลงทุนตั้งต้นที่ใช้ก็น้อยกว่า แถมไม่ต้องบริหารกิจการเอง ให้ผู้บริหารของกิจการเหล่านั้นซึ่งมีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ อยู่แล้วเป็นคนบริหาร ส่วนนักลงทุนอย่างเราก็รอรับเงินปันผลเมื่อกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดีหรือมีกำไรนั่นเอง ไม่ใช่เพียงเฉพาะมือใหม่ นักลงทุนทุกคนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนรวม คือ การระดมเงินจากเหล่านักลงทุนหลาย ๆ คน นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งกองทุนเหล่านั้นขึ้นมา โดยมี “ผู้จัดการกองทุน” เป็นคนที่คอยบริหารการลงทุนให้นั่นเอง ข้อดีหลัก ๆ ของกองทุนรวม คือ มีหลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น …

หุ้น และกองทุนแตกต่างกันอย่างไร? Read More »

ลุ้นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชน

จับตาประชุมกนง.(ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน) 10 เมษายน หลังจากที่มีการกดดันมาจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมามีการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ และปรับขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารกลางของสหรัฐ หรือ  เฟด ปรับขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายมาต่อเนื่อง แม้ว่าในการประชุมครั้งผ่านมามีมติคงดอกเบี้ยเอาไว้แต่ในการประชุมได้มี กนง. 2 ท่านได้มีการออกเสียงให้ลดอัตตราดอกเบี้ยลง ทำให้อาจจะเกิดการลดอัตราดอกเบี่ยหลังการประชุม กนง. ในวันที่ 10 เมษายน ที่จะถึงนี้   อัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร อัตราดอกเบี้ยนโยบายกำหนดโดยธนาคารกลาง เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นอัตราที่ธนาคารกลางจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เอาเงินมาฝาก หรือเป็นอัตราที่ธนาคารกลางเก็บดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ที่มากู้เงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับลูกค้าที่เป็นผู้กู้หรือผู้ฝากเงินต่อไป   หากมีการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจะช่วยอะไรได้บ้าง? การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปรียบเสมือนการลดดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวลดลงอาจนำมาสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยเช่นกัน ฉะนั้นหากเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง จะส่งผลให้สนับสนุนภาคการลงทุนมากขึ้น เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดการจ้างงานมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ผู้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น    นโยบายการเงิน คือ มาตรการทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารกลาง(แบงก์ชาติ) เป็นผู้ควบคุมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น หากเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนั้น ธนาคารกลางจะประกาศนโยบายทางการเงินออกมา …

ลุ้นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชน Read More »

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นการจัดการกับสัญญากู้ยืมเงินที่มีอยู่ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเดิม เป็นการยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อใช้เงินใหม่เพื่อชำระสินเชื่อเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเงินปัจจุบัน หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนจากดอกเบี้ยแบบเปลี่ยนแปลงได้ (Adjustable-rate mortgage) เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed-rate mortgage) หรือเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระเงิน เป็นต้น การรีไฟแนนซ์มักจะมีการใช้ทรัพย์สินที่มีค่าเป็นประกัน เช่น บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ และจะทำได้เมื่อมีการผ่อนชำระมาแล้วมากกว่า 3 ปี หรือตามธนาคารกำหนด ประโยชน์ของการรรีไฟแนนซ์ 1. ลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย : ส่วนมากแล้วเรื่องการลดดอกเบี้ยเป็นเห็ตผลหลักๆในการขอรีไฟแนนซ์เมื่อธนาคารใหม่ให้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เช่น ธนาคารเดิมคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6 แต่สัญญาใหม่อยู่ที่ ร้อยละ 3.5 ส่งผลให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าลดลงไปอย่างมากเลยครับผ 2. หักเงินต้นได้มากขึ้น : นอกจากดอกเบี้ยจะลดลงแล้วหากเมื่อผ่อนชำระได้ในยอดเดิมก็จะหักเงินต้นได้มากขึ้นอีกด้วย 3. เพิ่มหรือลดระยะเวลาการผ่อนชำระ : สามารถปรับแผนการจ่ายได้ตามสภาพคล่องของท่านได้   ยกตัวอย่างการรีไฟแนนซ์ กับการไม่รีไฟแนนซ์ ให้เห็นจำนวนเงินที่แตกต่างกัน รายการ ไม่รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ยอดหนี้คงเหลือ (บาท) 2,500,000 …

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คืออะไร? Read More »

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) จัดงานวันเด็กให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ภายใต้โครงการ “BETTER CARING IS HYLIFE’S SHARING”

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ นำโดย คุณดานูช รามาซานแดรน แนร์, คุณพอลล่า แนร์, คุณวัชราภรณ์ ลิน และ คุณแมทธิว ลิน คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ พร้อมคณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัทฯ ได้เข้าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆกว่า 500 คน ในโครงการ “BETTER CARING IS HYLIFE’S SHARING” ซึ่งคุณชูโบดีบ ดัส ประธาน/ผู้ก่อตั้ง (Group CEO) ได้สนับสนุนเงินทุน 50,000 บาท เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) และยังมีกิจกรรมนันทนาการจากตัวแทนทีมงานบริษัทต่างๆ ในเครือที่สร้างความบันเทิงให้กับเด็กในงาน พร้อมรับของรางวัลมากมายอย่างเช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ขนม และรางวัลอีกมากมาย ทุกท่านสามารถอ่านข่าวเต็มๆได้ที่  Group Company Website: https://www.hylifegroup.com/en/hylife-groups-childrens-day-for-the-ethnic-group-hmong-at-the-82nd-anniversary-chaloem-phrakiat-park-chiang-mai/  CM 108: …

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) จัดงานวันเด็กให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ภายใต้โครงการ “BETTER CARING IS HYLIFE’S SHARING” Read More »