Hylife Group’s First Half-Year Journey Towards Success

องค์กรไฮไลฟ์ กรุ๊ป ของเรา ก้าวผ่านความท้าทายในครึ่งปีแรก มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนา และต่อยอดธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ และการก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำของเชียงใหม่