พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ร่วมกับ AWS Thailand เพื่อยกระดับและเตรียมตัวก้าวสู่บริษัทที่บริหารงานทางด้านธุรกิจการเงินครบวงจร

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ CIO, CTO, CDO, IT Manager, Software Developer, Cloud Engineer, Data Engineer, Data Scientist จากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม AWS Cloud Day Thailand 2023 ที่จัดขึ้นโดย Amazon Web Services  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยภายในงานมีกิจกรรมอัปเดตความรู้และแนวโน้มใหม่ด้าน Cloud จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการใช้ Cloud ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้งาน AI/ML, Data Analytics, Modern Application ไปจนถึงแนวทางใหม่ๆ ที่ AWS ช่วยผลักดันให้เหล่านักพัฒนา Software จะได้เสริมสร้างทักษะใหม่ด้าน Cloud ในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นภาพรวมและแนวโน้มในอนาคตของ Cloud

รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าจับตามองเพื่อเตรียมก้าวสู่ปี 2024 ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ “The Future is Now for Thai Financial Services” รวมประเด็นน่าสนใจของการใช้ Cloud สำหรับสถาบันการเงินและธนาคาร เช่น ระบบ Core Banking แบบ Cloud Native, การสร้างประสบการณ์แบบ Hyper-Personalized Customer Engagement, การปกป้อง Customer Trust, แนวทางสำหรับ Eco-System Platform และแนวทางการก้าวสู่การพัฒนา Cloud Native Application

เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่บริษัทที่บริหารงานทางด้านธุรกิจการเงิน โดยใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการ บริหาร จัดการระบบต่างๆในองค์กร

website: พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ร่วมกับ AWS Thailand (prachachat.net)