PAM เดินหน้าเตรียมประมูลขยายพอร์ตหนี้เพิ่ม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน

PAM ในเครือ Hylife group ประเดิมเปิดตัวชนะประมูลพอร์ตหนี้ พร้อมเดินหน้าประมูลขยายพอร์ตหนี้เพิ่ม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน

การเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสถาบันทางการเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดตั้งขึ้น และเกิดอัตราการแข่งขันของบริษัทบริหารสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (PINNACLE ASSET MANAGEMENT) หรือ PAM เป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินรายใหม่ ภายใต้เครือ Hylife Group บริษัทลงทุนรายใหญ่จากภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และรับซื้อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์การบริหารธุรกิจประกอบกับทีมงานมืออาชีพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และกฎหมาย ภายใต้ระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง และความเข้มแข็งทางสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้พินนะเคิลเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามอง ในอุตสาหกรรมการเงิน ของประเทศไทย

ล่าสุด บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเดิมเปิดตัวชนะการประมูลพอร์ตหนี้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และได้เซ็นสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เดินหน้าเตรียมประมูลขยายพอร์ตหนี้เพิ่มอีก มูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตในภาคเหนือและมีพันธกิจที่จะก้าวขึ้นเป็น 10 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2568