พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ หรือ PAM บริษัทบริหารสินทรัพย์น้องใหม่ไฟแรง ดำเนินการช่วยปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า พร้อมเข้าประมูลพอร์ทภาคเหนือภาคกลาง

PINNACLE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD (PAM) บริษัทบริหารสินทรัพท์น้องใหม่ในเครือ Hylife Group นำทีมโดย CEO คุณพงศธร หาญวรโยธิน จากประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ทั้งภายในและต่างประเทศ จากองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมาย และฝ่ายกฎหมายนำทีมโดยหัวหน้าทนายความนายชนะพันธุ์ เทียมพันธ์ ได้ทำการนัดหมายพบปะ ลูกค้า ซึ่งคือลูกหนี้ จากพอรทหนี้ เมืองไทยแคปปิตอล และเมืองไทยลิซซิ่ง จำกัด มหาชน เบื้องต้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทีมงานพินนะเคิล (PAM) ได้มีการตกลงทำหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในการบริหารจัดการหนี้สิน โดยมุ่งเน้นแนวทางการให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการจัดการกับหนี้สินที่เกิดขึ้น ให้คำปรึกษาทางกฏหมาย

ทีมงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างซื่อตรง ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ เข้าถึงได้ทุกกระบวนการขั้นตอนในการบริหารงาน โดยทาง CEO คุณ พงศธร หาญวรโยธิน ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ จากพันธกิจ ของบริษัท PAM ไว้ดังนี้ “เราตั้งเป้าหมายให้พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ หรือ PAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ยุคใหม่ มุ่งเน้นการบริหารงานโดยการใช้แนวความคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่ Agile คือแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์มากกว่ามุ่งเน้นขั้นตอน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้คือ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ โดยเริ่มต้นในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ และขยายธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2568″