ก่อนไปจำนำทะเบียนรถต้องรู้เรื่องสำคัญอะไรบ้าง?

การจำนำทะเบียนรถเป็นรูปแบบการขอสินเชื่อประเภทหนึ่งโดยเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกหรือรถประเภทต่างๆ ไปใช้บริการกู้ยืมกับบริษัทสินเชื่อที่น่าเชื่อถือ โดยที่รถยังอยู่กับคุณโดยสามารถนำไปใช้งานเหมือนเดิมและไม่จำเป็นต้องมาจอดที่บริษัทสินเชื่อที่สำคัญไม่ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ แค่เพียงนำเล่มทะเบียนรถไปขอเอกสารทำสินเชื่อเท่านั้น

 

ข้อดีของการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

-เป็นรูปแบบการขอสินเชื่อที่มีเงื่อนไขน้อยกว่ารูปแบบอื่น ทำให้สามารถอนุมัติได้ไว

-มีการเตรียมเอกสารน้อย โดยมีเพียงแค่เอกสารทะเบียนรถและเอกสารส่วนตัวเท่านั้น

-มีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวคือ รถต้องทำการปลอดหนี้จากการผ่อนชำระเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

-หากมีเงินก้อนสามารถดำเนินการปิดบัญชีได้ตลอดเวลา

ข้อควรระวังก่อนไปขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

  • เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอกู้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ครบถ้วน
  • เก็บรักษาเอกสารจำนำทะเบียนรถไว้ให้ดีเพื่อป้องกันมิจฉาชีพสวมรอย ควรเก็บเอกสารสำหรับนำไปดำเนินการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถไว้ในที่ส่วนตัวให้ดี ซึ่งหากมีผู้สวมรอยจะสามารถนำไปปลอมแปลงเอกสารเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อตัวเองได้

เลือกสถาบันการเงินต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ สำหรับผู้ที่สนใจอยากขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถควรเลือกใช้บริการสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายเท่านั้น มีใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะต้องไม่เกินกว่าประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

 

แหล่งที่มา: https://sme.krungthai.com/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=18&itemId=340