เกี่ยวกับไฮไลฟ์กรุ๊ป

Hylife Group เป็นบริษัทศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนประกอบกิจการในธุรกิจหลากหลายประเภทได้เเก่ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การพัฒนาที่ดิน การจัดการสินทรัพย์ การผลิต และการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ 

กลุ่มบริษัทในเครือไฮไลฟ์ กรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 บริษัท ได้เเก่ Pinnacle Asset Management, Hylife IBC, Hylife Developments, Hylife Property Developments, Hylife Global food, Hylife Asset, DR. Hygiene Medical Products. โดยมีบริษัท Hylife IBC เป็นบริษัท โฮลดิ้งจัดการบริหารงานให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด.

ประวัติองค์กร

2018

ก่อตั้งบริษัท Hylife Development ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

2019

ก่อสร้างโครงการ Hycondo Condominium โดยมีมูลค่ารวม 600 ล้านบาท

2020

ก่อตั้งบริษัท Dr. Hygiene Medical Products ด้วยทุนจดทะเบียน 42.5 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท Hylife Property Development

จัดตั้งบริษัท Reliance Management Company 

Hylife Development เริ่มโครงการ คอนโดมีเนียมที่สอง มูลค่า 500 ล้านบาท

2021

ก่อตั้ง Hylife IBC เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งหลักสำหรับบริษัทอื่นๆ ในเครือ

2022

จัดตั้ง Hylife Global Food

จัดตั้งบริษัท Pinnacle Asset Management (PAM)

2023

เริ่มกระบวนการเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยและสิงคโปร์